For Sale

30 Properties
Sắp xếp theo:
Featured
 • 90,000,000VNĐ/Phần

Villa with pool

 • 90,000,000VNĐ/Phần
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • Beds: 4
 • Bath: 1
 • 3410 m2
Đã bán: 0 Phần
Tổng cộng: 100 Phần
Còn lại: 0 Phần
Featured
 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment

 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
144 đường bạch đằng, phường 2, tân bình, thành phố hồ chí minh
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 2560 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
Featured
 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • 1200 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
Featured
 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 3410 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
Featured
 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft

New home for sale

 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • 1200 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
Featured
 • 1,599,000VNĐ
 • 15,000VNĐ/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000VNĐ
 • 15,000VNĐ/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • 1200 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
 • 1,500,000,000VNĐ
 • 20,000,000VNĐ/phần

Single family home

 • 1,500,000,000VNĐ
 • 20,000,000VNĐ/phần
123 Trần Não
 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • 1200 Sq Ft
Đã bán: 0 phần
Tổng cộng: 50 phần
Còn lại: 50 phần
 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 1749 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 2150 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft
 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • 5280 Sq Ft
Đã bán: 0 sq ft
Tổng cộng: 100 sq ft
Còn lại: 0 sq ft

Compare listings

So sánh